Open menu

Boorinfo Verzekeringsdienst

Bel 010 - 288 49 87 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

BoorinfoVerzuim.nl

Het fullservice verzuimloket ; alles rondom ziekteverzuim in één keer goed geregeld!

Wanneer uw medewerker zich ziek meldt, is dat niet alleen heel vervelend, het kost u ook geld; zo'n  € 250,- per dag! En dat is niet alleen het salaris doorbetalen tijdens de afwezigheid van uw werknemer!

Speciaal voor Boorinfo-leden is een totale verzuimaanpak ontwikkeld. Het doel is om samen met u meer grip op uw verzuim te krijgen. Met als resultaat minder verzuim, lagere verzuimkosten en medewerkers die snel en duurzaam terugkeren op de werkvloer.              

 • BoorinfoVerzuim.nl is een fullservice online verzuimloket;
 • Ontwikkeld om uw werk uit handen te nemen bij zieke medewerkers.
 • Met een vaste persoonlijke casemanager die specifiek gericht is op verzuim in de Betonboorbranche.
 • Uw casemanager is uw hulp om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer terug te krijgen op de werkvloer.
 1. Online of door middel van 1 telefoontje meldt u uw medewerker ziek bij uw casemanager.
 2. Uw casemanager zet het traject rondom ziekteverzuim meteen voor u in gang.
 3. Uw casemanager helpt u ook bij het juist opbouwen van het verplichte re-integratiedossier.
 4. U kunt uw casemanager altijd bellen met vragen of advies rondom verzuim van uw medewerkers.
 5. En dat scheelt u een hoop kosten!
 1. Een van uw medewerkers meldt zich ziek bij u. 
 2. U geeft de ziekmelding online of telefonisch door aan het verzuimloket. 
 3. Uw vaste casemanager neemt direct alle taken rondom het ziekteverzuim van uw medewerker van u over.
 4. Via het online verzuimloket bekijkt u de voor u relevante informatie over het verloop van het ziekteverzuim van uw medewerker.
 5. Bij langdurig ziekteverzuim onderneemt uw vaste casemanager ook stappen rondom de Wet verbetering poortwachter. Wanneer u hiervoor actie moet ondernemen ontvangt u automatisch een pop-up via het online verzuimloket.
 6. De ziekteverzuimverzekering zorgt ervoor dat u geen declaraties hoeft door te geven; schades worden automatisch uitgekeerd.

Wanneer u de voordelige Boorinfo ziekteverzuimverzekering afsluit;

 • Betaalt u € 80,- per medewerker per jaar (excl. btw) voor het fullservice verzuimloket;
 • Worden de schades automatisch maandelijks uitgekeerd. 
 • Worden de kosten van de Betonboorpoli voor uw medewerkers 100% vergoed.

Indien u geen ziekteverzuimverzekering heeft afgesloten bij Boorinfo Verzekeringsdienst, betaalt u voor het verzuimloket € 105,- per medewerker per jaar (excl. btw). Ter vergelijking: elders betaalt u voor het verzuimloket € 125,- tot € 150,- per medewerker per jaar (excl. btw).

U wilt natuurlijk dat een medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Gelukkig keert 80 procent binnen enkele dagen weer terug op de werkvloer en na 6 weken is 90 procent weer begonnen. Wat veel werkgevers echter niet weten is dat 20 procent van het korte verzuim 60 procent kans heeft om binnen een jaar langer uit te vallen. Als de ziekte langer dan zes weken duurt laat dan uw medewerker met een bedrijfsarts praten. Op basis hiervan zult u met de werknemer een stappenplan moeten opstellen. Dat kan een terugkeer versnellen. 

Bij het online verzuimloket van BoorinfoVerzuim.nl meldt u uw medewerker op 1 online plek ziek. Daarna wordt meteen het hele proces rondom ziekteverzuim in gang gezet. Uw persoonlijke casemanager vertelt u precies wat u wanneer moet doen en zal indien nodig een bedrijfsarts inschakelen.

Als werkgever bent u niet verplicht aangesloten bij een Arbodienst. Wél wordt iedere werkgever geacht te handelen conform de Wet verbetering Poortwachter. Arbo-dienstverleners hebben zich hierin gespecialiseerd en kunnen de werkgever op dit gebied goed van dienst zijn. Ook als de werkgever zich bij een Arbodienst aansluit blijft hij in de ogen van de wetgever eindverantwoordelijk.

BoorinfoVerzuim.nl ondersteunt en begeleidt u rondom het gehele proces van verzuim. U krijgt een persoonlijke casemanager die tijdig een bedrijfsarts inschakelt en samen met u zorgt voor de juiste opbouw van het verplichte re-integratiedossier.

Het inschakelen van een bedrijfsarts is verplicht op het moment dat een werknemer 6 weken ziek is. Op dat moment moet de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Natuurlijk mag een bedrijfsarts al eerder worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het aanpakken van hoog frequent kortdurend ziekteverzuim of om preventief beleid op te stellen om werk gerelateerd verzuim zo veel mogelijk te beperken. Ook wanneer een werknemer nog niet langdurig verzuimt, maar het er naar uitziet dat dit wel kan gaan gebeuren kan een bedrijfsarts uitkomst bieden. Hoe eerder er wordt gestart met het aanmaken van een ziektedossier en re-integratie hoe eerder uw werknemer weer op de werkvloer is.

BoorinfoVerzuim.nl start indien nodig meteen met het inschakelen van een bedrijfsarts en met re-integratie om ervoor te zorgen dat uw zieke medewerker snel weer terug is op de werkvloer.

U hoeft niet in alle gevallen ziekteverlof toe te staan. Afhankelijk van de aard van de beperkingen die de werknemer ondervindt als gevolg van de ziekte, zou er vervangend werk mogelijk kunnen zijn. Als werkgever en werknemer hier samen niet uit komen dan kan een bedrijfsarts worden ingeschakeld om de ernst van de ziekte en de gevolgen daarvan te bespreken. De werknemer is altijd verplicht om aan de oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. Mocht dit vanwege de aard van de ziekte niet mogelijk zijn dan kan de bedrijfsarts overwegen de zieke werknemer thuis te bezoeken.

BoorinfoVerzuim.nl helpt u graag bij deze kwestie. Samen met een bedrijfsarts zal uw casemanager gaan bekijken of de werknemer nog wel vervangend werk kan doen.

Wie bepaalt wanneer een zieke werknemer het werk weer hervat?                               Hoewel hij zich daarbij kan laten adviseren door een bedrijfsarts, is het de werkgever die dit bepaalt. Uiteindelijk is het ook de werkgever die verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn werknemer. Mocht een werknemer het hiermee niet eens zijn, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

 

Verplichtingen zieke medewerker:

Een medewerker die ziek is moet dat natuurlijk doorgeven aan zijn werkgever. Op welke manier dat moet hangt af van de afspraken die tussen werkgever en medewerkers zijn gemaakt. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de arbodienst en in de meeste situaties zal een werknemer worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts binnen 6 weken. Tegenover deze arts dient de medewerker openheid te geven over de klachten en het mogelijk ontstaan van de ziekte. Zo kan de arts beoordelen welke medische mogelijkheden en beperkingen de werknemer heeft en of er passend werk kan worden verricht. Natuurlijk dient de arts zich wel aan zijn beroepsgeheim te houden. Artsen mogen geen informatie over de aard van de ziekte en over de behandeling met de werkgever delen.

Verplichtingen werkgever:

Een werkgever moet, conform de Wet Verbetering Poortwachter, maximaal twee jaar het loon doorbetalen. Het percentage is afhankelijk van CAO en andere factoren die van invloed zijn. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer.

Wanneer u de voordelige Boorinfo ziekteverzuimverzekering afsluit, dan betaalt de verzekeraar het loon van uw zieke werknemer gedurende twee jaar van zijn ziekte door. Daarnaast krijgt u 25% korting op het tarief van BoorinfoVerzuim.nl die u helpt bij het juist opbouwen van het verplichte re-integratiedossier.

Aanmelden

Vul vóór 1 oktober het online aanmeldformulier in om u aan te melden voor het verzuimloket van BoorinfoVerzuim.nl. 
Zodra u dit heeft gedaan, regelen wij alles netjes met uw huidige arbodienstverlener. Daarna gaan we meteen kijken voor een zeer scherp tarief voor uw  ziekteverzuimverzekering . Daarover nemen we nog contact met u op.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij een snelle reintegratie van uw zieke medewerkers?

Bel 010 - 288 49 89 of stuur onze verzuimspecialisten een e-mail. Zij helpen u graag!

Aanmelden

Voordelen van BoorinfoVerzuim.nl

√ Scherpe tarieven
√ Goede condities
√ Deskundigheid
√ Een vaste contactpersoon
√ Snelle, duidelijke en tijdige informatie
√ Snelle en effectieve werkhervatting
√ Geen onnodige wachttijden